«Військова частина 2428» Державної прикордонної служби України внесена до Довірчого списку, що розміщений на офіційному сайті Центрального засвідчувального органу – Міністерство юстиції України: https://czo.gov.ua, є кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (далі - ЕДП), який надає наступні ЕДП:

Кваліфікована електронна довірча послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що включає:

 • надання користувачам ЕДП засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки для генерації пар ключів;
 • створення кваліфікованих електронних підписів чи печаток;
 • перевірки кваліфікованих електронних підписів чи печаток;
 • технічну підтримку та обслуговування наданих засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки.
 • Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, що включає:

 • створення умов для генерації пари ключів особисто підписувачем чи створювачем (уповноваженим представником створювача) електронної печатки за допомогою засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 • формування кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки та видачу їх користувачу ЕДП;
 • скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки;
 • перевірку та підтвердження чинності кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки шляхом надання третім особам інформації про їхній статус;
 • надання доступу до сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів та печаток, за умови згоди підписувача чи створювача електронної печатки на публікацію кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки (пошук у розділі: Пошук сертифікатів).
 • Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу, що включає:

 • формування кваліфікованої електронної позначки часу;
 • передачу кваліфікованої електронної позначки часу користувачеві ЕДП.

 • ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ!!!

  Кваліфікований надавач ЕДП «Військова частина 2428» надає електронні довірчі послуги виключно персоналу Державної прикордонної служби України та посадовим особам інших органів державної влади, які звернулись у встановленому Регламентом порядку до Надавача чи його відокремлених пунктів реєстрації з метою отримання ЕДП, для доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем, розпорядником яких є Адміністрація Державної прикордонної служби України.


  Кваліфікований надавач ЕДП «Військова частина 2428» зберігає дані про підписувачів, що були отримані під час надання ЕДП (реєстрації, скасування, блокування, поновлення та ін.) до моменту припинення діяльності надавача.

  Кваліфікований надавач ЕДП «Військова частина 2428» несе відповідальність за порушення вимог Регламенту роботи та норм чинного законодавства України відповідно до ст. 47 Закону України «Про інформацію», ст. 11 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та ст. 316-363 Кримінального кодексу України.

  Користувач (підписувач) зобов’язаний виконувати норми Регламенту роботи Кваліфікованого надавача та чинного законодавства України в сфері ЕДП за що несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

  Відповідно до Регламенту роботи Кваліфікованого надавача користувач (підписувач) має право подавати заяви, скарги, претензії та вимагати від надавача усунення порушень умов Регламенту, а у разі невдоволення запиту підписувач, відповідно до ст. 12 Закону України «Про електронні довірчі послуги» має право оскаржити у судовому порядку дій чи бездіяльності надавача.

  Надавач має право визначати сфери використання та встановлювати обмеження щодо використання сформованих ним кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів, створювачів електронних печаток. Обмеження щодо використання сформованих надавачем кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів застосовуються відповідно до положень законодавства України.

  Інформація щодо обмеження сфери або сфер використання сертифіката доводиться до підписувачів, створювачів електронних печаток та зазначається у сформованому надавачем кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

  ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ!

  Кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг «Військова частина 2428» (далі - надавач) 05 квітня 2019 року отримано від адміністратора інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України нові кваліфіковані сертифікати надавача, які використовуються для надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки та формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу, а також проведено формування нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів службових серверів надавача. Введення в дію нових кваліфікованих сертифікатів надавача заплановано на 18 квітня 2019 року.

  Повідомляємо, що для забезпечення функціонування кваліфікованих електронних підписів наданих надавачем необхідно завантажити новий ланцюжок кваліфікованих сертифікатів у сховище сертифікатів усіх інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем де використовується електронний підпис.

  Зазначені кваліфіковані сертифікати відкритих ключів надавача опубліковані на нашому сайті в розділі «Сертифікати надавача», (5 сертифікатів, термін дії: 02.04.2019 - 02.04.2024).

  Окремо звертаємо увагу, що поточний посилений сертифікат особистого ключа АЦСК Державної прикордонної служби України (термін дії: 12.04.2016 - 12.04.2021) буде надалі використовуватися для обслуговування відкритих ключів користувачів, що сформовані до 18 квітня 2019 року, та чинні до 07 листопада 2020 року.

  Ознайомлений