Регламент роботи

Регламент роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг "Військова частина 2428" Державної прикордонної служби України

УВАГА!!! Перелік документів та порядок їх подання для отримання електронних довірчих послуг представниками державних установ (органів) для автентифікації в складових частинах інформаційних систем, в яких здійснюється обробка електронних даних та володільцями інформації в яких є Державна прикордонна служба України визначено пуктами 5.1.3 - 5.1.15 Регламенту

Пунктом 2 статті 17 Закону України "Про електронні довірчі послуги" передбачено,що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, державні реєстратори, нотаріуси та інші суб’єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Пунктом 1 статті 4 "ПОРЯДКУ використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності", затвердженого Постановою № 749 КМУ від 19 вересня 2018 року, встановлюється, що державні установи для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для здійснення повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, здійснення інформаційного обміну з іншими юридичними особами, - виключно захищені носії особистих ключів.

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг «Військова частина 2428» забезпечує надання кваліфікованих електронних довірчих послуг представникам державних установ (органів) у разі використанням таких типів захищених носіїв особистих ключів:

 • електронний ключ «Алмаз-1К» («ІІТ Е.ключ Алмаз-1К») виробництва ПрАТ «Інститут інформаційних технологій»;


 • електронний ключ «Кристал-1» («ІІТ Е.ключ Кристал-1») виробництва ПрАТ «Інститут інформаційних технологій»;


 • засіб криптографічного захисту інформації «SecureToken-337К» виробництва ТОВ «Автор»;


 • засіб криптографічного захисту інформації «SecureToken-337М» виробництва ТОВ «Автор».

 • ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ!

  З 10 вересня 2019 року кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг "Військова частина 2428" електронні довірчі послуги надаються відповідно до вимог нового "Регламенту роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг "Військова частина 2428" Державної прикордонної служби України" з вимогами якого можливо ознайомитись за посиланням РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ.

  Електронні форми заяв та зразки іх заповнення знаходяться за посиланням ЗРАЗКИ ЗАПОВНЕННЯ.

  Звертаємо увагу, що генерація особистих ключів кваліфікованого електронного підпису представникам державних установ (органів) для автентифікації в складових частинах інформаційних систем, в яких здійснюється обробка електронних даних та володільцями інформації в яких є Державна прикордонна служба України буде здійснюватись виключно із використанням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки (захищених носіїв особистих ключів).

  Також окремо звертаємо увагу, що поточні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів користувачів сформовані відповідно до вимог Регламенту роботи, що втратив чинність, будуть обслуговуватись до закінчення терміну їх дії.

  Ознайомлений